Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής είναι άρτια εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η οργάνωση των υπηρεσιών Διανομής της εταιρίας είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Θερμοκρασιακές Ζωνες

Η δυνατότητα διαχείρισης προϊόντων όλων των θερμοκρασιακών ζωνών (ξηρά, A/C, συντήρησης και κατάψυξης) καθιστούν τη DIAPO σαν ηγετική δύναμη στο χώρο των 3PLP logistics.

Στόλος

Η DIAPO διαθέτει μεγάλο στόλο από φορτηγά, διαφόρων ειδών. Ο στόλος της εταιρίας είναι πλήρως εξοπλισμένος με αυτοκίνητα σύγχρονων προδιαγραφών, ικανά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των πελατών μας για ασφαλή και ταχεία παράδοση των εμπορευμάτων.

Πιστοποίηση